Współpraca
z biznesem

Obszary współpracy

Jesteśmy otwarci na współpracę z przedsiębiorstwami i innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi. Oferujemy kompleksowe usługi badawcze, które naszym partnerom biznesowym pozwolą ograniczyć wydatki na badania, zmniejszyć koszty i skrócić czas procesu wdrożenia nowych technologii i produktów.

Realizujemy zarówno standardowe prace analityczne, jak i złożone projekty badawczo-rozwojowe. Wszystkie projekty prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach za pomocą światowej klasy aparatury.

Dzięki synergii sieci specjalistycznych, interdyscyplinarnych laboratoriów CePT i naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach badawczych, unikatowym elementem oferty CePT jest możliwość realizacji bardzo złożonych problemów badawczych.

Zakres usług CePT:

  1. Realizacja standardowych usług naukowo-badawczych. Zobacz ofertę cenową poszczególnych Jednostek CePT.
  2. Realizacja usług niestandardowych o charakterze niepowtarzalnym, na indywidulane zamówienie podmiotu zewnętrznego.
  3. Udział w projektach na zasadzie podwykonawstwa.
  4. Udział w konsorcjach naukowych i naukowo-przemysłowych.
  5. Tworzenie konsorcjów w celu ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.
  6. Realizacja badań naukowych na zasadzie outsourcingu zleconego przez przedsiębiorców bądź inne podmioty.
  7. Realizacja projektów specyficznych – związanych z powstaniem własności intelektualnej, np. dotyczących uzyskania wyników badań podlegających ochronie prawno-patentowej.
  8. Komercjalizacja bezpośrednia i pośrednia wyników badań, tj. w szczególności udzielanie licencji, tworzenie spółek.
  9. Wynajem powierzchni laboratoryjnej.

ZOSTAŃ PARTNEREM NASZYCH WYDARZEŃ

Firmom zainteresowanym prezentacją swojego dorobku naukowego i produktów podczas organizowanych przez nas konferencji branżowych, oferujemy możliwość objęcia naszych wydarzeń Patronatem oraz wynajem powierzchni wystawienniczej.

W trakcie realizowanych przez nas konferencji organizujemy także spotkania Business to Science (B2S) – spotkania przedstawicieli biznesu (departamentów B+R, CEOs z sektora Life Science) z przedstawicielami naszych Instytutów badawczych. Spotkania odbywają się podczas trwania konferencji, w specjalnie wyznaczonej strefie spotkań Business to Science (B2S).