Współpraca
z biznesem

Kontakty dla biznesu

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Beata Piekutowska
Beata Piekutowska

Uniwersytet Warszawski (UW)

dr Krzysztof Kilian
dr Krzysztof Kilian

Politechnika Warszawska (PW)

Tadeusz Pałko
prof.dr hab. inż. Tadeusz Pałko
dr Krzysztof Raszplewicz
dr Krzysztof Raszplewicz
 • Główny specjalista ds. komercjalizacji
 • Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii
 • k.raszplewicz@ca.pw.edu.pl
 • +48 22 234 71 59
 • Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
 • Rektorska 4, pok. 4.23, 00-614 Warszawa
 • www.cziitt.pw.edu.pl

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK)

dr Roman Szczepanowski
dr Roman Szczepanowski
 • Zastępca Kierownika Pracowni Aparaturowej MIBMiK
 • Odpowiedzialny za udostępnianie infrastruktury badawczej MIBMiK, usługi doradztwa naukowego, realizację wspólnych projektów badawczych.
 • roman@iimcb.gov.pl
 • +48 22 59 70 749

Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN)

prof. dr hab. Witold Łojkowski
prof. dr hab. Witold Łojkowski
 • Kierownik Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 • Specjalizacja: nanotechnologie wysokociśnieniowe i mikrofalowe
 • w.lojkowski@labnano.pl
 • +48 22 876 04 29
mgr inż. Agnieszka Chodara
mgr inż. Agnieszka Chodara
 • PhD Student, asystent naukowy
 • Specjalizacja: technologia hydrotermalnej syntezy nanohydroksyapatytu
 • a.chodara@labnano.pl
 • +48 22 876 04 31
mgr inż. Bartosz Woźniak
mgr inż. Bartosz Woźniak
 • PhD Student, asystent naukowy
 • Specjalizacja: technologia pokrywania ultradźwiękowego nanocząstkami
 • b.wozniak@labnano.pl
 • +48 22 876 04 31

Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN)

Prof. dr hab. Paweł Sajkiewicz
Prof. dr hab. Paweł Sajkiewicz
 • Kierownik Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów
 • Kierownik Centrum Bio-nanomateriałów
 • psajk@ippt.pan.pl
 • +48 795 360 832

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN)

dr Piotr P. Kosson
dr Piotr P. Kosson
 • Kierownik Laboratoriów
 • Środowiskowe Laboratorium Hodowli Zwierząt Genetycznie Modyfikowanych
 • Środowiskowe Laboratorium Badań Toksykologicznych
 • pkosson@imdik.pan.pl
 • +48 22 608 64 54
dr Michał Fiedorowicz
dr Michał Fiedorowicz
Krzysztof Różycki
Krzysztof Różycki

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN)

dr Witold Konopka
dr Witold Konopka
Anna Bieńkowska

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN)

Prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Ładyżyński
Prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Ładyżyński
Dr inż. Joanna Kinasiewicz
Dr inż. Joanna Kinasiewicz

Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN)

Wojciech Bal
Prof. dr hab. Wojciech Bal
 • Koordynator CBM IBB PAN
 • Zakład Biofizyki
 • wbal@ibb.waw.pl
 • +48 22 592 23 70
Irena Paczkowska
dr n. farm. Irena Paczkowska