Współpraca
z biznesem

CASFB/MIBMiK/2

Nazwa Centrum

Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek MIBMiK

Lokalizacja:

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Nazwa aparatury:

Stanowisko badawcze do analizy modyfikacji białek i RNA metodą spektrografii masowej, spektrometr masowy do analizy modyfikacji białek i RNA

Opis aparatury:

Stanowisko zostało wyposażone w spektrometry ultrafleXtreem (MALDI-TOF-TOF) i amaZon (ESI-IT) firmy Bruker Daltonics wraz z dwoma systemami chromatograficznymi EASY-nanoLC II (jeden połączony ze spektrometrem amaZon, drugi z kolektorem frakcji nakraplającym na płytki do spektrometrii MALDI) oraz rozbudowane i uniwersalne oprogramowanie do analiz proteomicznych oraz do interpretacji wyników niestandardowych badań dotyczących kwasów nukleinowych i białek. Zestaw ten zostanie wykorzystany do rozwijania niestandardowych metod analizy kwasów nukleinowych i białek, takich jak identyfikacja różnorodnych modyfikacji RNA i białek (odpowiednio potraskrypcyjnych i potranslacyjnych) oraz analiza produktów sieciowania chemicznego białek (intra- i inter-molekularnych) i kompleksów RNA-białko.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Proteomiczna analiza białek.

Zdjęcia aparatury:
CASFB/MIBMiK/2
CASFB/MIBMiK/2