Współpraca
z biznesem

CASFB/MIBMiK/3

Nazwa Centrum

Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek MIBMiK

Lokalizacja:

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Nazwa aparatury:

Stanowisko badawcze do analizy białek - zestaw do wizualizacji obejmujący skaner laserowy wraz z kasetami do autoradiografii i system do dokumentacji cyfrowej obrazów fluorescencyjnych wyposażony w oświetlenie diodowe i oprogramowanie do analizy ilościowej obrazów, urządzenie klimatyzacyjne

Opis aparatury:

Zakupiony zestaw składa się z wysokiej klasy skanera laserowego Typhoon Trio + oraz aparatu do dokumentacji z kamerą cyfrową – LAS 4010 (GE Healthcare). Wyposażenie to uzupełnia sieciowa licencja na oprogramowanie Image Quant TL do analizy ilościowej obrazów. Skaner Typhoon Trio+ wyposażony w 3 lasery (488 nm, 532 nm i 633 nm) będzie służył do dokumentacji autoradiografii oraz rozdziałów elektroforetycznych próbek zawierających znaczniki fluorescencyjne. Kamera LAS 4010 będzie wykorzystywana do dokumentacji żeli barwionych odczynnikami fluorescencyjnymi (np. SYBR Green, bromek etydionowy) i chromogennymi (np. Coomassie) oraz do detekcji chemiluminescencji. Stanowisko zapewni wszystkim pracowniom Centrum dostęp do najnowocześniejszej apratury umożliwającej dokumentację i ilościową analizę wyników uzyskiwanych z użyciem wielu technik biologii molekularnej i biochemii białek.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Stanowisko badawcze do analizy białek wyposażone w zestaw do wizualizacji obejmujący skaner laserowy i system do dokumentacji cyfrowej obrazów fluorescencyjnych. Stanowisko to umożliwia dokumentację i ilościową analizę wyników uzyskiwanych z użyciem wielu technik biologii molekularnej i biochemii białek.

Zdjęcia aparatury:
CASFB/MIBMiK/3
CASFB/MIBMiK/3