Współpraca
z biznesem

CASFB/MIBMiK/4

Nazwa Centrum

Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek MIBMiK

Lokalizacja:

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Nazwa aparatury:

Stanowisko badawcze do oznaczania ilościowego poziomu ekspresji genów i białek 1.RT-PCR 2. Zestaw do wizualizacji blotów i żeli np. Odyssey

Opis aparatury:

Stanowisko badawcze zostało stworzone do oznaczania ilościowego poziomu ekspresji genów i białek w oparciu o detekcję fluorescencji.
Stanowisko składa się z:

1) systemu 7900HT firmy Applied Biosystem do wykonywania reakcji PCR w czasie rzeczywistym wraz z odpowiednio skonfigurowanym komputerem

2) laserowego systemu analizy obiektόw fluorescencyjnych Odyssey firmy LI-COR Bioscence do wizualizacji białek wykrywanych przy użyciu przeciwciał na blotach, żelach białkowych i płytkach ELISA, wraz z odpowiednio skonfigurowanym komputerem i oprogramowaniem do analizy danych.

Metoda PCR w czasie rzeczywistym oraz metoda immunoblottingu są w tej chwili jednymi z najbardziej podstawowych, powszechnych i niezbywalnych technik w badaniach mRNA i białek. Oba systemy zapewniają najwyższą czułość w badaniach ekspresji genów i białek i będą wykorzystywane przy realizacji wielu projektów z zakresu biologii molekularnej.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Ilościowe oznaczanie poziomu ekspresji genów i białek w oparciu o detekcję fluorescencji.

 

Zdjęcia aparatury:
CASFB/MIBMiK/4
CASFB/MIBMiK/4