Współpraca
z biznesem

CASFB/MIBMiK/6

Nazwa Centrum

Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek MIBMiK

Lokalizacja:

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Nazwa aparatury:

Stanowisko hodowli zwierząt laboratoryjnych - szafy z klatkami do hodowli zwierząt - 6 sztuk, medyczny sterylizator parowy z systemem uzdatniania wody, zmiękczacz, kompresor, urządzenie klimatyzacyjne oraz komora laminarna z pionowym przepływem powietrza - klasa II Biohazard.

Opis aparatury:

Stanowisko hodowli zwierząt laboratoryjnych jest wyposażone w sprzęt pozwalający na hodowlę gryzoni modyfikowanych farmakologicznie lub genetycznie w sterylnych warunkach. W skład stanowiska wchodzi 6 zestawów indywidualnie wentylowanych klatek wyposażonych w filtry HEPA wraz z jednostkami nawiewczymi. Ponadto, stanowisko zawiera sprzęt umożliwiający sterylną wymianę paszy, ściółki i bezpośrednią pracę i opiekę nad zwierzętami (jezdne stacje wymiany ściółki, laminar) oraz sterylizację materiałów hodowlanych (autoklaw przelotowy). Sprzęt został rozmieszczony tak, aby możliwe było: utrzymywanie zwierząt w hodowli za barierą bakteriologiczną po zabiegach transgenizacji lub innej formy modyfikacji genetycznej oraz w średnioterminowych eksperymentach wymagających stałej kontroli jakości powietrza.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Utrzymanie zwierząt laboratoryjnych w optymalnych warunkach środowiskowych.

Zdjęcia aparatury:
CASFB/MIBMiK/6
CASFB/MIBMiK/6
CASFB/MIBMiK/6
CASFB/MIBMiK/6