Współpraca
z biznesem

IBB/CBM

Nazwa Centrum

Centrum Biotechnologii Molekularnej IBB PAN

Lokalizacja:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Nazwa aparatury:

Pozostała aparatura niezbędna dla funkcjonowania Centrum, w tym: wirówka laboratoryjna, zamrażarka dla próbek biologicznych (-80 °C), spektrofotometr UV-vis, wytrząsarka termostatowana do hodowli bakteryjnych, zestaw do elektroforezy żelowej, termocykler PCR, mikrowaga laboratoryjna, pH-metr, zestaw do dejonizacji i destylacji wody, aparat do chromatografii białek - FPLC