Współpraca
z biznesem

IBB/CBM/2

Nazwa Centrum

Centrum Biotechnologii Molekularnej IBB PAN

Lokalizacja:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Nazwa aparatury:

Zestaw komputerów, serwerów i urządzeń peryferyjnych do wykonywania zadań obliczeniowych dotyczących struktur makromolekuł, ich oddziaływania z ligandami oraz przetwarzania odnośnych informacji, pochodzących z baz danych struktur białek, sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych oraz z baz pochodnych