Współpraca
z biznesem

IBB/CBM/3

Nazwa Centrum

Centrum Biotechnologii Molekularnej IBB PAN

Lokalizacja:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Nazwa aparatury:

Zestaw do porównawczej analizy zmian ekspresji genów, jednocześnie umożliwiający badanie wzoru metylacji DNA oraz identyfikację sekwencji kwasów nukleinowych wiążących białka wraz z oprogramowaniem do analizy danych