Współpraca
z biznesem

IBB/CBM/4

Nazwa Centrum

Centrum Biotechnologii Molekularnej IBB PAN

Lokalizacja:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Nazwa aparatury:

Spektrometr typu ESI z urządzeniami dodatkowymi