Współpraca
z biznesem

IBD/CN/01

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja:

Budynek CN, ul.Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 211

Nazwa aparatury:

Mikroskop elektronowy skaningowy sprzężony z systemem do automatycznej rekonstrukcji trójwymiarowej struktury wewnętrznej preparatów tkankowych

Opis aparatury:

Mikroskop elektronowy skaningowy – Zeiss Sigma VP 3View

Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) umożliwia obserwacje topografii powierzchni preparatów przewodzących, dzięki detektorom elektronów wtórnych (Se oraz InLens), a także preparatów nieprzewodzących, dzięki zastosowaniu zmiennej próżni w komorze (detektor VPSE G3). System posiada również (jako jedyny w Polsce) wymienialną komorę 3View2 firmy Gatan, wyposażoną w ultramikrotom i detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSD). Konfiguracja ta umożliwia w pełni automatyczne zbieranie stosów obrazów w bardzo wysokiej rozdzielczości.

Wykorzystanie:

Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) umożliwia obserwacje topografii powierzchni preparatów przewodzących oraz nieprzewodzących; wykonywanie trójwymiarowej rekonstrukcji zebranych stosów obrazów.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

  • obrazowanie preparatów
  • wizualizacja danych mikroskopowych
  • analiza i obróbka uzyskanych obrazów

Zdjęcia aparatury: