Współpraca
z biznesem

IBD/CN/02

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja:

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokoj 025

Nazwa aparatury:

Urządzenie do ultraszybkiego zamrażania próbek w warunkach wysokich ciśnień

Opis aparatury:

Urządzenie do ultraszybkiego zamrażania próbek w warunkach wysokich ciśnień (2000 barów, ciekły azot) jest automatycznym zestawem elementów służącym do wykonania preparatów komórek i tkanek do immunocytochemii ultrastrukturalnej o zoptymalizowanych profilach zachowania antygenowości i ultrastruktury.

Wykorzystanie:

Aparatura jest wykorzystywana do badań metodą ultrastrukturalnej immunocytechemii wykorzystującej ziarna złota koloidalnego jako znacznika.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Aparatura może służyć użytkownikom zainteresowanym badaniami z użyciem metodą ultrastrukturalnej immunocytechemii wykorzystującej ziarna złota koloidalnego jako znacznika.

Zdjęcia aparatury: