Współpraca
z biznesem

IBD/CN/04

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja:

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 211

Nazwa aparatury:

Mikroskop konfokalny 2 do badań spektralnych procesów zachodzących w żywych komórkach; F-techniki: ERET, FRAP, FCS

Opis aparatury:

Mikroskop konfokalny – Zeiss 780

Mikroskop odwrócony Axio Observer Z.1 z komorą środowiskową. Umożliwia prowadzenie badań spektralnych procesów zachodzących w żywych komórkach oraz stosowanie technik fluorescencyjnych, F-techniki: ERET, FRAP, FCS. Moduł skanujący zawiera 34 równocześnie zliczające kanały z bardzo czułymi detektorami PMTs i GaAsP. Możliwe jest również dowolne ustawienie zakresu widma detekcji.

Wykorzystanie:

Umożliwia prowadzenie badań spektralnych procesów zachodzących w żywych komórkach oraz stosowanie technik fluorescencyjnych, F-techniki: ERET, FRAP, FCS, które dostarczają informacji o zachodzących w żywej komórce oddziaływaniach między cząsteczkami oraz o warunkach fizycznych i chemicznych wewnątrz komórki. Obrazowanie preparatów utrwalonych i żywych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

  • obrazowanie preparatów
  • wizualizacja danych mikroskopowych
  • analiza i obróbka uzyskanych obrazów

Zdjęcia aparatury: