Współpraca
z biznesem

IBD/CN/06

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja:

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 210

Nazwa aparatury:

Mikroskop konfokalny 3 (do badania żywych komórek i fotoaktywacji)

Opis aparatury:

Mikroskop konfokalny – Leica SP8

Konfokalny mikroskop skaningowy wyposażony m. in w super-czułe detektory HyD przeznaczone specjalnie do obrazowania bardzo delikatnych próbek oraz laser światła białego (WLL) umożliwiający precyzyjne dostosowanie długości fali wzbudzenia fluorescencji. Dzięki modułowi TCSPC, system pozwala stosować szereg zaawansowanych technik fluorescencyjnych (tzw. F-technik: FRET, FRAP, FLIM, FCS, FCCS).

Wykorzystanie:

Umożliwia stosowanie zaawansowanych technik fluorescencyjnych, F-techniki: ERET, FRAP, FCS, które dostarczają informacji o zachodzących w żywej komórce oddziaływaniach między cząsteczkami oraz o warunkach fizycznych i chemicznych wewnątrz komórki. Obrazowanie preparatów utrwalonych i żywych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

  • obrazowanie preparatów
  • wizualizacja danych mikroskopowych
  • analiza i obróbka uzyskanych obrazów

Zdjęcia aparatury: