Współpraca
z biznesem

IBD/CN/07

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Neurobiologii Molekularnej

Lokalizacja:

ul. Pasteura 3, budynek główny, wieża A, piętro 3, pokój nr 308

Nazwa aparatury:

System do mikropreparatyki laserowej

Opis aparatury:

System do mikropreparatyki laserowej

Aparat Arcturus składa się z lasera podczerwonego (IR), ultrafioletowego (UV) zintegrowanego z zaawansowanym mikroskopem badawczym i stolikiem zmotoryzowanym wraz z systemem komputerowym pozwalającym sterować procesem wycinania poprzez oprogramowanie, kamerę i monitor komputerowy.

Wykorzystanie:

Izolowanie materiału z wybranych tkanek, narządów, rozdział tkanki chorej od zdrowej. Materiał może być analizowany pod kątem ilościowej ekspresji genów.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Mikrodysekcja laserowa umożliwia pozyskanie pojedynczych komórek lub ich jednorodnych populacji z heterogennego materiału w stanie prawie niezmienionym pod względem biochemicznym. Przy pomocy specjalnego oprogramowania zaznaczane są obszary do wycięcia, które przyklejane do czapeczek z membraną (CapSure Macro LCM Caps, Arcturus) poprzez uderzenie w tkankę wiązki lasera podczerwonego (IR), a następnie wycinane wiązką lasera ultrafioletowego (UV). Materiał może być analizowany pod kątem ilościowej ekspresji genów.

Zdjęcia aparatury: