Współpraca
z biznesem

IBD/CN/08

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja:

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 207

Nazwa aparatury:

Budowa mikroskopu superrozdzielczego, zakup aparatury do mikroskopii superrozdzielczej - Mikroskop superrozdzielczy przeznaczony do badań nad możliwościami polepszenia rozdzielczości ponad limit dyfrakcyjny w obrazowaniu struktur biologicznych w świetle odbitym

Opis aparatury:

Układ mikroskopii superrozdzielczej działającej w oparciu o czasowo-przestrzenną modulację spójności wiązki światła odbitego (ang. spatiotemporal optical coherence (STOC)). Jest to układ otwarty, co umożliwia stałą optymalizację. Układ został wykonany wg pomysłu Prof. M. Wojtkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ścisłej współpracy pomiędzy grupą Prof. Wojtkowskiego a Instytutem Nenckiego.

Wykorzystanie:

Aparatura jest wykorzystywana do badań nad możliwościami polepszenia rozdzielczości ponad limit dyfrakcyjny w obrazowaniu struktur biologicznych w świetle odbitym.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Aparatura może służyć użytkownikom zainteresowanym badaniami nad możliwościami polepszenia rozdzielczości ponad limit dyfrakcyjny w obrazowaniu struktur biologicznych w świetle odbitym.

Zdjęcia aparatury: