Współpraca
z biznesem

IBD/CN/09

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja:

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 204

Nazwa aparatury:

Zmechanizowany mikroskop fluorescencyjny i jasnego pola - dwufotonowy mikroskop luminescencyjny do obrazowania w trzech wymiarach struktur o dużej grubości

Opis aparatury:

Zmechanizowany mikroskop fluorescencyjny  –  Zeiss Mp7

Dwufotonowy mikroskop luminescencyjny, który dzięki wyposażeniu w impulsowy laser podczerwony o dużej mocy może obrazować w trzech wymiarach struktury o dużej grubości. Materiał biologiczny może być badany przyżyciowo przy użyciu barwników fluorescencyjnych wzbudzanych krótkofalowym światłem widzialnym i UV. Dodatkowa głowica skanująca pozwala na równoczesną rejestrację obrazów oraz wykonywanie fotomanipulacji w badanym materiale, która może być połączona z tradycyjnym badaniem elektrofizjologicznym.

Wykorzystanie:

Umożliwia obrazowanie w trzech wymiarach struktur o dużej grubości. Wykonywanie fotomanipulacji oraz badania elektrofizjologiczne.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

  • obrazowanie preparatów
  • wizualizacja danych mikroskopowych
  • analiza i obróbka uzyskanych obrazów

Zdjęcia aparatury: