Współpraca
z biznesem

IBD/CN/10

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja:

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 203

Nazwa aparatury:

Mikroskop fluorescencyjny

Opis aparatury:

Mikroskop umożliwiający obserwację komórek w świetle przechodzącym oraz w fluorescencji.

Wykorzystanie:

Mikroskop ten stanowi wyposażenie pokoju hodowlanego i jest wykorzystywany do kontroli hodowli komórkowych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

  • obrazowanie preparatów
  • wizualizacja danych mikroskopowych
  • anliza i obróbka uzyskanych obrazów

Zdjęcia aparatury: