Współpraca
z biznesem

IBD/CN/11

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja:

Budynek Główny, ul.Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 18

Nazwa aparatury:

Oprogramowanie do wielowymiarowej obróbki obrazu - trójwymiarowa rekonstrukcja obrazów mikroskopowych i ich analiza (Imaris)

Opis aparatury:

Oprogramowanie do wielowymiarowej obróbki obrazów – Imaris

Graficzny program komputerowy, który umożliwia trójwymiarową rekonstrukcję obrazów mikroskopowych i ich analizę.

Wykorzystanie:

Program wykorzystywany jest przez wszystkich użytkowników mikroskopów konfokalnych. Umożliwia uzyskanie optymalnych obrazów do publikacji oraz liczbowego ich opisu.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

  • obrazowanie preparatów
  • wizualizacja danych mikroskopowych
  • analiza i obróbka uzyskanych obrazów