Współpraca
z biznesem

IBD/CN/12

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja:

Budynek Główny, ul.Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 211

Nazwa aparatury:

Stacja graficzna przeznaczona do obróbki obrazów przy pomocy różnych programów graficznych

Opis aparatury:

Szybki komputer do programów graficznych.

Wykorzystanie:

Wydajna stacja graficzna przeznaczona jest do obróbki obrazów przy pomocy różnych programów graficznych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

  • obrazowanie preparatów
  • wizualizacja danych mikroskopowych
  • analiza i obróbka uzyskanych obrazów

Zdjęcia aparatury: