Współpraca
z biznesem

IBD/CN/13

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Mózgu

Lokalizacja:

ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pomieszczenie: B005

Nazwa aparatury:

Skaner 3T do badań fMRI u ludzi (funkcjonalny rezonans magnetyczny ) wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem oraz dodatkowym wyposażeniem (aparat do rejestracji EEG, aparat do Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej wyposażony w system neuronawigacji)

Opis aparatury:

Skaner do badań fMRI (funkcjonalny rezonans magnetyczny ) 3T wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do badań naukowych. SIEMENS Magnetom Trio z dwoma cewkami TxRx oraz 12- i 32-kanałowa do badań głowy, komputer z oprogramowaniem syngo MR B17.

Wykorzystanie:

Badania fMRI ludzi.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Badania fMRI.

Zdjęcia aparatury: