Współpraca
z biznesem

IBD/CN/14

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Mózgu

Lokalizacja:

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, budynek główny B012

Nazwa aparatury:

System Optical Imaging do obrazowania optycznego aktywności mózgu zwierząt, wyposażone dodatkowo w klatkę Faradaya i stół antywibracyjny

Opis aparatury:

Klatka Faradaya – zamknięty ekran sporządzony z drobnej siatki metalowej.

Stół antywibracyjny – izolator drgań, ustawiony na specjalnych antywibracyjnych podstawach, zapewniających dobre tłumienie wszelkich drgań podłoża z otworami umożliwiającymi mocowanie elementów optycznych na całej powierzchni.

Optical Imaging – system do obrazowania optycznego kory mózgowej in vivo. W skład aparatury wchodzi cyfrowa kamera CCD, obiektywy, lampa, filtry o odpowiednich długościach fali, interfejs (Imager 3001) oraz komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem (VDAQ oraz LongDAQ) niezbędnym do przeprowadzania rejestracji, a także programem do analizy danych (WinMix).

Wykorzystanie:

Klatka Faradaya – chroni przed polem elektrostatycznym oraz wszelkimi zakłóceniami podczas rejestracji elektrofizjologicznych.

Stół antywibracyjny – przeznaczony jest do zapewnienia stabilnych warunków. Stosowany do ustawiania optycznych układów badawczych i pomiarowych, szczególnie czułych na wstrząsy.

Optical Imaging – system przeznaczony jest do rejestracji aktywności neuronalnej na poziomie kory mózgowej. Metoda ta charakteryzuje się wysoką rozdzielczością przestrzenną oraz czasową. Wyróżniamy dwie strategie obrazowania optycznego: oparta na zmianach optycznych właściwości aktywnej tkanki mózgu (ang. intrinsic signal optical imaging, ISI); oraz oparta na napięciowo-zależnych barwnikach, które przyłączają się do pobudzonej błony komórki (ang. voltage sensitive dyes, VSD).

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Doświadczenia z obrazowaniem optycznym ISI i VSD kory mózgu gryzoni.

Zdjęcia aparatury: