Współpraca
z biznesem

IBD/CN/15

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Mózgu

Lokalizacja:

ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pomieszczenie: B005

Nazwa aparatury:

Aparat do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (transcranial magnetic stimulator TMS)

Opis aparatury:

TMS MagPro X100 (MagVenture, Hückelhoven, Germany) z systemem neuronawigacji Brainsight 2 (Rogue Research, Montreal, Canada).

Wykorzystanie:

Stymulatorem do stymulacji magnetycznej u ludzi do badań naukowych z wykorzystaniem systemu do neuronawigacji do precyzyjnego kierowania stymulacją w trakcie eksperymentu.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Stymulacja magnetyczna u ludzi do badań naukowych.

Zdjęcia aparatury: