Współpraca
z biznesem

IBD/CN/18

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Modeli Zwierzęcych

Lokalizacja:

Budynek B/CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, 3 piętro

Nazwa aparatury:

Stanowiska do hodowli myszy i szczurów transgenicznych (regały, zautomatyzowane klatki do badań behawioralnych Intellicages, itp.)

Opis aparatury:

Szafa wentylowana oraz regały indywidualnie wentylowane (IVC), stanowiące wyposażenie stanowiska do hodowli myszy i szczurów w czasie trwania eksperymentu. Klatki Intelli cage służą do przeprowadzania w pełni zautomatyzowanych, długotrwałych doświadczeń behawioralnych myszy w grupach społecznych.

Wykorzystanie:

Szafa wentylowana oraz regały z indywidualnie wentylowanymi klatkami (IVC) służą do bezpiecznego i spełniającego standardy bezpieczeństwa hodowania myszy i szczurów w czasie trwania eksperymentu. Klatki do badań behawioralnych (Intelli cages) umożliwiają zaprojektowanie i przeprowadzenie wielu wariantów badań behawioralnych myszy transgenicznych. Ich zaletą jest pełna automatyzacja, obserwacja ciągła (kamera) oraz przeprowadzanie długotrwałych doświadczeń w grupach społecznych, przy minimalizacji wpływu eksperymentatora.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Doświadczenia behawioralne, embriotransfer, krioprezerwacja zarodków i nasienia, transgeneza myszy i szczurów.

Zdjęcia aparatury: