Współpraca
z biznesem

IBD/CN/19

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Modeli Zwierzęcych

Lokalizacja:

Budynek B/CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, 3 piętro

Nazwa aparatury:

Kompleksowe stanowiska do badania zachowań zwierzęcych - klatki do badań metabolicznych (TSE) oraz klatki do warunkowania instrumentalnego (Skinner box, Sandown)

Opis aparatury:

Klatki do badań metabolicznych (TSE) oraz klatki do warunkowania instrumentalnego (Skinner box, Sandown).

Wykorzystanie:

Klatki metaboliczne umożliwiają prowadzenie kompleksowych, w pełni zautomatyzowanych pomiarów parametrów metabolicznych myszy w wybranym modelu badawczym. Klatki typu Skinner box umożliwiają prowadzenie w sposób zautomatyzowany badań behawioralnych dotyczących warunkowania instrumentalnego.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Długoterminowe badania parametrów metabolicznych u myszy.

Zdjęcia aparatury: