Współpraca
z biznesem

IBD/CN/20

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Modeli Zwierzęcych

Lokalizacja:

Budynek B/CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, 3 piętro

Nazwa aparatury:

Stanowisko do wizualizacji fluoroscencyjnej z wykorzystaniem włókien optycznych

Opis aparatury:

Stanowisko do wizualizacji fluorescencyjnej z wykorzystaniem włókiem optycznych (laser, włókno optyczne, stereo taks, mikroskop operacyjny, aparat do anestezji wziewnej zwierząt).

Wykorzystanie:

Stanowisko służy do prowadzenia badań z zakresu optogenetyki, dotyczących wpływu aktywacji określonych struktur mózgu na dany typ zachowania zwierząt.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Precyzyjna iniekcja nośników genetycznych w wybrane struktury mózgu.