Współpraca
z biznesem

IBD/CN/21

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Neurobiologii Molekularnej

Lokalizacja:

02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3, pok. 303 CNA

Nazwa aparatury:

Stanowisko do analizy PCR w czasie rzeczywistym (7900 HT, Quantum Studio, Step One)

Opis aparatury:

Zestaw urządzeń (7900 HT, Quantum Studio, Step One) służących do ilościowego i szybkiego pomiaru ekspresji genów w czasie rzeczywistym (Real time PCR). Aparaty 7900 HT (model Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR) oraz Quantum Studio (Life Technologies) służą do ultra szybkiej analizy ilościowej PCR w czasie rzeczywistym o wysokiej przepustowości. Mają możliwość wykorzystywania różnych formatów bloków do badań zarówno w formacie 96-wells jak 384 wells (co może być wykorzystane w wielkoskalowych badaniach przesiewowych).

Wykorzystanie:

Szybka analiza ekspresji pojedynczych lub wielu genów w czasie rzeczywistym; ocena występowanie mutacji lub amplifikacji w DNA w tkance zdrowej i patologicznie zmienionej. Możliwość wykorzystywania różnych formatów bloków, co może być wykorzystane w wielkoskalowych badaniach przesiewowych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Zestaw urządzeń (7900 HT, Quantum Studio, Step One) służących do ilościowego i szybkiego pomiaru ekspresji genów w czasie rzeczywistym (Real time PCR). Aparaty 7900 HT (model Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR) oraz Quantum Studio (Life Technologies) służą do ultra szybkiej analizy ilościowej PCR w czasie rzeczywistym o wysokiej przepustowości. Mają możliwość wykorzystywania różnych formatów bloków do badań zarówno w formacie 96-wells jak 384 wells (co może być wykorzystane w wielkoskalowych badaniach przesiewowych).

Zdjęcia aparatury: