Współpraca
z biznesem

IBD/CN/22

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Neurobiologii Molekularnej

Lokalizacja:

02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3, pok. 304 CNA

Nazwa aparatury:

Stanowisko do wielowymiarowego rozdziału białek

Opis aparatury:

Stanowisko do wielowymiarowego rozdziału białek

Agilent 3700 off gel fractionator, aparat do rozdziału – elektroforezy- białek lub peptydów w zależności od ich wielkości i punktu izoelektrycznego w systemie poza żelowym. Umożliwia to szybką izolację białek w formie płynnej przygotowanej do dalszych analiz proteomicznych. Frakcjonowanie do 16 próbek jednocześnie (dwa element po 8 próbek), możliwowosci rozdziału od 50 µg do 5 mg (do apilakcji analitycznych).

Wykorzystanie:

Zestaw off gel jest aparatem do rozdziału (elektroforezy) białek w zależności od ich wielkości i pH w systemie poza żelowym. Umożliwia to szybką izolację białek w formie płynnej przygotowanej do dalszych analiz proteomicznych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Zestaw off gel jest aparatem do rozdziału (elektroforezy) białek w zależności od ich wielkości i pH w systemie poza żelowym. Umożliwia to szybką izolację białek w formie płynnej przygotowanej do dalszych analiz proteomicznych.

Zdjęcia aparatury: