Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/10

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 202 CN/B

Nazwa aparatury:

Licznik komórek Scepter Cell Counter MERCK

Opis aparatury:

Scepter Cell Counter MERCK to ręczny licznik komórek w formie pipety, zapewniający automatyczny, szybki i wygodny sposób na liczenie komórek i cząstek, kompatybilny zarówno z czujnikiem 40 jak i 60uM. System wykorzystuje zasadę Coulter w zminiaturyzowanej, przenośnej formie, umożliwiając szybkie liczenie komórek. Licznik komórek oblicza: stężenie komórek, średnią wielkość komórek, średnią objętość komórek, oraz wyświetla histogram rozdziału objętości lub rozmiaru.

Wykorzystanie:

Urządzenie służy do liczenia komórek, określania gęstości hodowli, kontroli jakości hodowli w hodowlach komórkowych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: