Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/12

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 206 CN/B

Nazwa aparatury:

Mikroskop badawczy NIKON Eclipse Ni-U Inlab

Opis aparatury:

Mikroskop badawczy NIKON Eclipse Ni-U Inlab, oparty na unikalnym systemie optycznym CFI 60, który charakteryzuje się nieskończoną długość tubusa, wyposażony w obiektywy o długości parafokalnej 60mm. Obiektywy w systemie CFI 60 mają wyższe apertury, większe odległości robocze i lepsze parametry odwzorowania. Obiektywy typu CFI Plan Achromat, Plan Fluor i Plan Apochromat Lambda, o powiększeniach od 1x do 100x, do obserwacji w jasnym/ciemnym polu, kontraście fazowym i interferencyjnym (DIC) oraz epifluorescencji. Ponadto mikroskop wyposażony jest w:

1) 12 wymiennych kondensorów do oświetlenia w jasnym polu, kontraście fazowym, kontraście interferencyjnym DIC i ciemnym polu, w wersji suchej i immersyjnej;

2) 6-pozycyjną głowicą na bloczki z filtrami do epifluorescencji;

3) manualne lub zmotoryzowane (opcja) przełączanie filtrów i przysłony odcinającej (shutter);

4) 4 lampy do epifluorescencji: halogenowa 100W, rtęciowa typu HBO (100W), rtęciowa o zwiększonej mocy (130W) i żywotności nominalnej 2000 godz., ksenonowa 75W.

Wykorzystanie:

Mikroskop przeznaczony do obrazowania i dokumentacji preparatów z komórek i tkanek przygotowanych w celu analizy histopatologicznej oraz immunocytochemicznej i immunohistochemicznej.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: