Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/13

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 202 CN/B

Nazwa aparatury:

JuLI ALAB - fluorescencyjny analizator do obrazowania żywych komórek, testów migracji komórek, testów na proliferację komórek, kontroli jakości hodowli komórkowej, oceny wydajności transfekcji

Opis aparatury:

JuLI ALAB to fluorescencyjny analizator komórek służący do obrazowania komórek podczas hodowli. Umożliwia obserwację w świetle białym, a także pomiar fluorescencji (np. GFP) bez potrzeby pracy w ciemni. Zaletą urządzenia są kompaktowe wymiary oraz możliwość wstawienia do Inkubatora CO2 lub komory laminarnej, w celu rejestracji obrazu w długim czasie (nawet do kilku dni), bez ryzyka kontaminacji prowadzonej hodowli. Obsługa z poziomu ciekło-krystalicznego dotykowego monitora lub innego urządzenia sterującego pozwala na: wykonywanie zdjęć przy użyciu różnego typu oświetlenia, łączenie zdjęć, oraz nagrywanie filmów (zapis informacji na karcie SD). Możliwość obsługi bezprzewodowej poprzez WiFi za pomocą: laptopa, smartfonów i tabletów.

Wykorzystanie:

Obrazowanie żywych komórek, testy migracji komórek, testy na proliferację komórek, kontrola jakości hodowli komórkowej, ocena wydajności transfekcji. Umożliwia obrazowanie komórek w czasie rzeczywistym wewnątrz inkubatora. Stwarza możliwość zapisywanie obserwowanych obrazów hodowli i komórek.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostek naukowych oraz firm o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: