Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/14

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 202 CN/B

Nazwa aparatury:

Diagnostyczny mikroskop odwrócony MW 100 OPTA-TECH do badań krwi, tkanek i innych próbek pochodzących z organizmu ludzkiego

Opis aparatury:

Diagnostyczny mikroskop odwrócony MW 100 OPTA-TECH to laboratoryjny mikroskop przeznaczony do prowadzenia prac badawczych. Znajduje zastosowanie w instytutach badawczych, przemyśle i na wyższych uczelniach. Nowoczesna konstrukcja, silne oświetlenie i wysokiej klasy optyka zapewniają komfort pracy i wysoką dokładność prowadzonych badań.

Wykorzystanie:

Mikroskop jest wykorzystywany do badań krwi, tkanek i innych próbek pochodzących z organizmu ludzkiego. Znajduje zastosowanie przy zbieraniu informacji kontrolnych i diagnostycznych: o stanie fizjologicznym lub patologicznym badanych próbek. Do pozyskania informacji wskazujących na bezpieczeństwo i zgodność z potencjalnym biorcą, określania wielkości i liczebności badanych elementów krwi, tkanek, itp.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: