Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/16

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 206 CN/B

Nazwa aparatury:

Elektromechaniczny mikrotom rotacyjny HM 340E ThermoScientific do skrawania bloczków parafinowe z zastopionymi fragmentami tkanek

Opis aparatury:

Elektromechaniczny mikrotom rotacyjny HM 340E Thermo Scientific ELEKTROMED z pionowym prowadzeniem na rolkach krzyżowych, wyposażony w pojemnik na odpadki materiałów zakładany wokół i pod uchwytem noża w celu bezpośredniego zbierania odpadków, z zintegrowanym ramieniem podpierającym. Zmotoryzowany napęd systemu cięcia pozwala na kontynuacje do przodu i do tyłu drogi w trzech różnych sposobach cięcia. Urządzenie wyposażone jest w ręczny hamulec.

Wykorzystanie:

Urządzenie wykorzystywane do skrawania wycinków zatopionych w parafinie w szerokim zakresie grubości skrawków, w celu wykonania z nich wysokiej jakości preparatów mikroskopowych przeznaczonych do barwienia i dalszej analizy histopatologicznej.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Skrawanie bloczków parafinowych z zatopionymi fragmentami tkanki. Realizacja projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego, a także przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: