Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/17

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 202 CN/B

Nazwa aparatury:

Pozostała aparatura niezbędna dla funkcjonowania Centrum, w tym stanowiska do hodowli komórek (laminary, inkubatory)

Opis aparatury:

Podstawa mobilna do inkubatora CO2 HERAcell 240i Thermo Scientific KENDROLAB o wys. 185mm.

Wykorzystanie:

Stanowi podstawę, na której umieszczony jest inkubator. Wyposażony w kółka zapewnia jego mobilność ułatwiając pracę oraz umożliwiając dostęp do powierzchni pokoju, utrzymanie czystości w pokoju hodowli komórkowych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostek naukowych oraz firm o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: