Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/18

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 209 CN/B

Nazwa aparatury:

Stanowisko do analizy histologicznej - karuzelowy procesor tkankowy Spin Tissue STP 120 ThermoScientific

Opis aparatury:

Karuzelowy procesor Tkankowy Procesor Spin Tissue STP 120 Thermo Scientific ELEKTROMED z koszykiem na próbki, dwoma łaźniami parafinowymi i 10 pojemnikami na odczynniki. System kontrolny umożliwia wprowadzenie 10 różnych procesów do programowania.

Wykorzystanie:

Procesor tkankowy służy do przygotowywania (odwodnienia i utrwalenia) do parafinowania materiału biopsyjnego oraz fragmentów organów pobranych od zwierząt doświadczalnych do dalszej preparatyki histologicznej w celu przeprowadzenia analizy histopatologicznej oraz immunohistochemicznej.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Przygotowywanie materiału biopsyjnego oraz fragmentów organów pobranych od zwierząt doświadczalnych do zatopienia w bloczkach parafinowych w ramach projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz z powierzonego materiału biopsyjnego oraz fragmentów organów ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostek naukowych oraz firm o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: