Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/19

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 213 CN/B

Nazwa aparatury:

Sterylizator parowy STERIVAP HP BMT

Opis aparatury:

Sterylizator parowy STERIVAP HP BMT należy do grupy dużych parowych sterylizatorów. Przeznaczone jest do zastosowania we wszystkich placówkach służby zdrowia, ośrodkach centralnej sterylizacji, w szpitalach i we wszystkich dziedzinach, gdzie jest potrzebna sterylność materiału.

Wykorzystanie:

Stanowi barierę sanitarną oddzielającą pomieszczenia sterylne utrzymane w standardzie SPF (ang. Specific Pathogen Free) od pozostałych, nie sterylnych pomieszczeń na terenie laboratorium. Wykorzystywany do sterylizowania przy użyciu gorącego powietrza klatek dla zwierząt laboratoryjnych ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami oraz butelek do wody pitnej i kapsli. Może być również stosowany do autoklawowania paszy, ściółki, płynów, w tym również wody pitnej dla zwierząt, oraz środków ochrony osobistej pracowników tj. odzieży ochronnej itp.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Sterylizacja elementów wyposażenia pomieszczenia bytowego zwierząt oraz środków ochrony osobistej eksperymentatorów i opiekunów zwierząt w ramach prowadzonych z udziałem zwierząt laboratoryjnych projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz usług wewnętrznych w Instytucie Necnkiego obejmujących utrzymywanie zwierząt w eksperymencie na potrzeby innych pracowni Instytutu, a także w ramach zleceń zewnętrznych z innych placówek naukowo-badawczych i firm o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: