Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/2

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 203 CN/B

Nazwa aparatury:

Analizator komórek Muse (licznik z funkcjami cytometrii) do oznaczenia liczebności i żywotności komórek, proliferacji, apoptozy, sygnalizacji komórkowej, cyklu komórkowego, uszkodzeń DNA, autofagii, oraz immunologii w hodowlach komórkowych

Opis aparatury:

Analizator komórek (licznik z funkcjami cytometrii) Muse MERCK stosuje zminiaturyzowane wykrywanie fluorescencji i technologię mikrokapilarną, by dostarczyć dokładną, precyzyjną i ilościową analizę komórek.

Wykorzystanie:

Urządzenie służy do oznaczenia liczebności i żywotności komórek, proliferacji, apoptozy, sygnalizacji komórkowej, cyklu komórkowego, uszkodzeń DNA, autofagii, oraz immunologii w hodowlach komórkowych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: