Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/20

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 214 CN/B

Nazwa aparatury:

Pozostała aparatura niezbędna dla funkcjonowania Centrum - System do uzdatniania wody WMZ Economy Hollow Fiber

Opis aparatury:

System do uzdatniania wody WMZ Economy Hollow Fiber Ultrafiltration UF System do montażu ściennego, wraz z filtrami. Przeznaczony do produkcji czystej, oczyszczonej wody wodociągowej i/lub wody demineralizowanej, wykorzystujący membrany ultrafiltracyjne o wysokiej wydajności. Filtr ultrafiltracji Hollow Fiber AMI® usuwa z wody szkodliwe mikroorganizmy i wirusy, przy niskich kosztach eksploatacji.

Wykorzystanie:

Urządzenie przeznaczone do uzdatnianie wody pitnej dla zwierząt laboratoryjnych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Urządzenie wykorzystywane podczas obsługi zwierząt doświadczalnych na potrzeby projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz obsługi zwierząt doświadczalnych utrzymywanych w Pracowni w ramach usług wewnętrznych na potrzeby innych pracowni Instytutu Necnkiego, a także w ramach zleceń zewnętrznych z innych placówek naukowo-badawczych i firm o profilu biotechnologicznym

Zdjęcia aparatury: