Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/21

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 203 CN/B

Nazwa aparatury:

Pozostała aparatura niezbędna dla funkcjonowania Centrum - Urządzenie Millipore MilliQ

Opis aparatury:

Urządzenie Millipore MilliQ Integral jest systemem wieloetapowego uzdatniania wody łączące w sobie funkcje pozwalające wytwarzać zarówno wodę ultra czystą (Typ 1), jak i czystą (Typ 2) bezpośrednio z wody wodociągowej.

Wykorzystanie:

Urządzenie wykorzystywane do produkcji wody ultra czystej typu I, niezbędnej do stosowania w technikach molekularno-biologicznych oraz biochemicznych, oraz wody typu II, do ogólnego mycia i płukania szkła laboratoryjnego.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Realizacja projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego.

Zdjęcia aparatury: