Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/22

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 203 CN/B

Nazwa aparatury:

Pozostała aparatura niezbędna dla funkcjonowania Centrum - Termocykler gradientowy PCR T100 Thermal Cycler BIO-RAD

Opis aparatury:

Termocykler gradientowy PCR T100 Thermal Cycler BIO-RAD pozwala na przeprowadzenie reakcji odwrotnej transkrypcji czy PCR. Urządzenie posiada blok z 96 studzienkami przystosowanymi do standardowej wysokości próbek i płytek.

Wykorzystanie:

Urządzenie wykorzystywane do standardowych oznaczeń reakcji PCR i RT-PCR zarówno na płytkach 96-dołkowych, w pojedynczych probówkach, jak również w stripach z pokrywkami płaskodennymi i wypukło dennymi.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: