Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/23

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 210 CN/B

Nazwa aparatury:

Pozostała aparatura niezbędna dla funkcjonowania Centrum - Wirówka wielofunkcyjna Eppendorf 5430 / 5430 R

Opis aparatury:

Wirówka wielofunkcyjna Eppendorf 5430 / 5430 R z chłodzeniem i wymiennymi rotorami do badań biologiczno-medycznych. Urządzenie pozwala na precyzyjną prace z materiałem z możliwością dostosowania warunków przy pomocy zmiany dużej ilości parametrów wirowania oraz szerokiej palety zmiennych rotorów stosowanych do różnych formatów doświadczalnego materiału.

Wykorzystanie:

Urządzenie jest wykorzystywane do rozdzielania mieszanin substancji o różnych gęstościach przy różnych warunkach temperaturowych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Działalność naukowa (realizacja grantów własnych i współpraca naukowa) oraz usługowa.

Zdjęcia aparatury: