Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/24

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 203 CN/B

Nazwa aparatury:

Pozostała aparatura niezbędna dla funkcjonowania Centrum - Pionowa zamrażarka głębokiego mrożenia typu szafowego HERAfreeze™ HFU T Series -86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers Thermo Scientific KENDROLAB

Opis aparatury:

Pionowa zamrażarka głębokiego mrożenia typu szafowego HERAfreeze™ HFU T Series -86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers Thermo Scientific KENDROLAB.

Wykorzystanie:

Zamrażarka umożliwia przechowywanie do 400 kriopudełek zawierających unikatowe próbki biologiczne w temperaturze do -86*C.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: