Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/25

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 209 CN/B

Nazwa aparatury:

Stanowisko do analizy histologicznej - zatapiarka HistoStar A81010100 ThermoScientific

Opis aparatury:

Zatapiarka HistoStar A81010100 Thermo Scientific ELEKTROMED składa się z dwóch modułów o kontrolowanej temperaturze. Moduł zatapiający obejmuje wanienki, zbiornik parafiny, zbiornik do magazynowania wycinków, dozownik parafiny oraz pojemnik Para Trimmer. Temperatury poszczególnych elementów można ustawić za pomocą wbudowanego interfejsu użytkownika z ekranem dotykowym. Stałe oświetlenie LED jest podłączone do urządzenia w celu oświetlenia głównych obszarów pracy. Moduł chłodzący składa się z płyty chłodzącej z regulowaną temperaturą, który może być związany z modułem zatapiającym albo używany niezależnie.

Wykorzystanie:

Urządzenie przeznaczone do zatapiania w parafinie materiału biopsyjnego oraz fragmentów organów pobranych od zwierząt doświadczalnych w wyniku czego powstają bloczki parafinowe przeznaczone do dalszej preparatyki histologicznej wykonywanej w celu uzyskania wysokiej jakości preparatów mikroskopowych do analizy histopatologicznej i immunohistochemicznej.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Zatapianie w parafinie materiału biopsyjnego oraz fragmentów organów pobranych od zwierząt doświadczalnych w projektach własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. W ramach usług wewnętrznych przygotowanie bloczków parafinowych z powierzonego materiału biopsyjnego oraz fragmentów organów zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostek naukowych oraz firm o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: