Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/3

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 209 CN/B

Nazwa aparatury:

Komputerowy automat do barwienia A78000001 VARISTAIN GEMINI Thermo Scientific ELEKTROMED

Opis aparatury:

Komputerowy automat do barwienia A78000001 VARISTAIN GEMINI Thermo Scientific ELEKTROMED wyposażony w 26 stacji na odczynniki. Stacje odczynnikowe umieszczone na dwóch poziomach umożliwiają barwienie do 400 preparatów jednocześnie. Posiada 6 pojemników na wodę bieżącą i 5 stacji grzewczych.

Wykorzystanie:

Urządzenie przeznaczone do barwienia preparatów mikroskopowych technikami histologicznymi materiału biopsyjnego oraz skrawków organów pobranych od zwierząt doświadczalnych, charakteryzujące się wysoką wydajnością w skróconym, w stosunku do technik manualnych, czasie pracy.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Barwienia histologiczne materiału doświadczalnego pochodzącego od zwierząt z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: