Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/4

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 203 CN/B

Nazwa aparatury:

BioPhotometer D30 Eppendorf do fotometrycznego oznaczania stężeń oraz sprawdzenia czystości prób w rutynowej pracy laboratoryjnej

Opis aparatury:

BioPhotometer D30 Eppendorf pracuje z użyciem stałych długości fal, dzięki czemu jest urządzeniem do szybkiego i precyzyjnego zastosowania w zadaniach różnego typu. BioPhotometer D30 jest wyposażony w opcję rejestracji widm do sprawdzania czystości związków. W określonym zakresie pomiarowym urządzenie mierzy, ekstrapoluje i wyświetla dodatkowe dane pomiarowe, co pozwala na szybką, wizualną identyfikację zanieczyszczeń w próbce.

Wykorzystanie:

Służy do fotometrycznego oznaczania stężeń oraz sprawdzenia czystości prób w rutynowej pracy laboratoryjnej.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: