Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/5

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 210 CN/B

Nazwa aparatury:

Pozostała aparatura niezbędna dla funkcjonowania Centrum - Urządzenie do szybkiej analizy żeli po rozdziale elektroforetycznym

Wykorzystanie:

Urządzenie wykorzystywane dla szybkiej analizy żeli po rozdziale elektroforetycznym oraz obrazowania białek po transferze ostatnich z żeli poliakrylamidowych na membranę (membrany typu PVDF, membranę nitrocelulozową). Urządzenie również jest wykorzystywane dla dokumentacji wyników oraz analizy densytometrycznej.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostek naukowych oraz firm o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: