Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/6

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 203 CN/B

Nazwa aparatury:

Czytnik absorbancji do mikropłytek iMark BIO-RAD wykorzystywany np. w analizie cytotoksyczności (test MTT), pomiarze zawartości białka w próbach (metoda BCA), czy mierzeniu zawartości grup karbonylowych w białkach.

Opis aparatury:

Czytnik absorbancji do mikropłytek iMark BIO-RAD jest ośmiokanałowym, zaopatrzonym w pionowe ścieżki fotometrem, który mierzy absorbcję płynów zawartych w dołkach 96-dołkowej płytki mikrotitracyjnej. Może on wykonywać pomiary przy jednej lub dwóch długościach fal, oraz podawać wyniki pomiarów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Czytnik iMark można zaprogramować wprowadzając przy pomocy klawiatury komendy definiujące ustawienia parametrów pomiarowych oraz elementów składowych analizy, takich jak protokoły testowe oraz wybór typowych protokołów. Wyniki mogą być następnie wydrukowane przy pomocy wbudowanej drukarki termicznej lub zewnętrznej drukarki. Czytnik iMark posiada także wbudowane gniazdo USB. (Instrukcja obsługi iMark BIO-RAD).

Wykorzystanie:

Mierzenie absorbancji na 96-dołkowych płytkach mikrotitracyjnych wykorzystywane np. w analizie cytotoksyczności (test MTT), pomiarze zawartości białka w próbach (metoda BCA), czy mierzeniu zawartości grup karbonylowych w białkach.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: