Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/8

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 202 CN/B

Nazwa aparatury:

Komora laminarna o pionowym przepływie powietrza II klasy bezpieczeństwa (Biohazard) HERAsafe Thermo Scientific wraz z podstawą i krzesłem do pracy siedzącej oraz kompletem wyposażenia

Opis aparatury:

Komora laminarna o pionowym przepływie powietrza II klasy bezpieczeństwa (Biohazard) HERAsafe Thermo Scientific wraz z podstawą i krzesłem do pracy siedzącej oraz kompletem wyposażenia.

Wyposażenie podstawowe:

 • Elektrycznie przesuwana (pionowo) pochylona szyba frontowa, z możliwością zatrzymywania w żądanej pozycji, pozwalającą na całkowicie szczelne zamknięcie przestrzeni roboczej po zakończeniu pracy lub dla dekontaminacji. Możliwe również odchylenie szyby stabilizowane siłownikami pneumatycznymi na czas czyszczenie i za- lub rozładunku sprzętu. Szyba frontowa ze szkła wielowarstwowego, przesuwana bezstopniowo. Wysokość robocza otworu: modele KS: 254 mm, modele KSP: 200 mm. Maksymalna wysokość otworu: 780mm (dla utrzymania czystości).
 • Szyby boczne ze szkła wielowarstwowego, chroniące przed prom. UV (każda z 1 otworem o śr. 23mm do zamontowania wybranego przyłącza, np. wody, próżni).
 • 2 gniazda elektryczne (po 1 na każdej ściance bocznej).
 • Filtry: (uszczelniające się automatycznie w podciśnieniu) 1 główny + 1 wylotowy klasy H 14 wg najnowszej normy EN 1822 (skuteczność filtracji 99,995% dla cząsteczek o najwyższej penetracji tj. MPPS: f 0,15-0,25 mm) i odpowiadają wymaganiom filtrów ULPA (skuteczność filtracji 99,999% dla cząsteczek o f >0,3 mm -wg DIN 24-183-1). Dodatkowo komora wyposażona jest w: tylko KS – 1 filtr wstępny, kurzowy, typu GF 1, na wlocie do kanału recyrkulacyjnego – łatwy do wymiany, przedłuża żywotność filtru głównego, tylko KSP – 1 filtr wstępny segmentowy, łatwo dostępny serwisowo pod blatem roboczym, klasy H 14
 • Blat roboczy ze stali nierdzewnej (segmenty 30 cm, autoklawowalne).
 • Zbiornik ze stali nierdzewnej pod blatem roboczym (dla testu D.O.P./DEHS).
 • 2 szt. podpórek pod przedramię.
 • Oświetlenie wnętrza -świetlówka >1000 lux, (umieszczona poza komorą roboczą).
 • Nadzór wszystkich funkcji: system mikroprocesorowy wyposażony w alarm optyczny i akustyczny. System sterowania wyposażony w zdalnie sterowany pilotem bezprzewodowym panel kontrolno-odczytowy umieszczony na wysokości oczu operatora. Funkcje wyświetlane: czas, prędkość przepływu powietrza strugi laminarnej, łączny czas pracy urządzenia, timer czasu pracy lamp UV, „PER” – parametr oceny stanu filtrów, timer, stoper.
 • Silniki (wentylatory) samoregulujące – (automatycznie, niezależnie utrzymują stałą prędkość przepływu powietrza, w miarę wzrostu oporu filtrów), zapewniając nawiew bez zawirowań.
 • Funkcja „sleep-mode” – przełącznik funkcji ekonomicznego utrzymania gotowości komory.

Wykorzystanie:

Urządzenie wykorzystywane do wykonywania pełnego zakresu prac biomedycznych, mikrobiologicznych, wirusologicznych, izotopowych, farmaceutycznych, przy hodowli komórkowej tkankowej, w biologii molekularnej. Wykonywanie doświadczeń na hodowlach komórkowych in vitro w warunkach sterylnych: utrzymywanie linii komórkowych, doświadczenia dotyczące badania cytotokstyczności wybranych związków na liniach komórkowych, eksperymenty wykorzystujące limfocyty B unieśmiertelnione oraz świeżo izolowane, izolacja osocza krwi oraz komórek mononuklearnych, hodowla i doświadczenia na fibroblastach pacjentów z chorobą Alzheimera.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: