Współpraca
z biznesem

IBIB/1

Nazwa labolatorium

CNS Lab – Środowiskowa Pracownia Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Lokalizacja:

Budynek CNS Lab, ul. Krasińskiego 54-56, Warszawa (wejście od strony ul. Elbląskiej)

Nazwa aparatury:

Skaner rezonansu magnetycznego (MRI) Discovery 750w produkcji General Electric z zestawem cewek do spektroskopii 1H

Opis aparatury:

Skaner rezonansu magnetycznego (MRI) Discovery 750w produkcji General Electric  z zestawem cewek do spektroskopii 1H, w tym: (1) jednokanałowej cewki nadawczo-odbiorczej do badania głowy oraz cewek odbiorczych, takich jak: (2) 16-kanałowa (typu array) GEM Head&Neck Unit do badania głowy i szyi, (3) 8-kanałowa cewka HD Brain Array do badania mózgu, (4) 16-kanałowe elastyczne cewki odbiorcze GEM Flex do badania stawów o różnych rozmiarach: Large – m.in. do stawu barkowego, Medium – do badania stawów (kolanowego, skokowego) i Small – do stawów nadgarstka. Ponadto skaner wyposażony jest również w zestawy cewek odbiorczych: (1) GEM Head&Neck Unit i GEM Posterior Array do badania całego kręgosłupa w jednym ułożeniu pacjenta, (2) GEM Head&Neck Unit i GEM Posterior Array do badania ośrodkowego układu nerwowego i rdzenia oraz (3) zestawu cewek odbiorczych GEM Posterior Array i Anterior Array do badania tułowia (klatka piersiowa lub jama brzuszna) bez repozycjonowania pacjenta.

Wykorzystanie:

Skaner rezonansu magnetycznego (MRI) Discovery 750w umożliwia nieinwazyjne obrazowanie ciała oraz czynności i struktury mózgu z wykorzystaniem technik obrazowania rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance imaging, MRI) oraz elektroencefalografii i wysokorozdzielczej tomografii optycznej rezonansu magnetycznego oraz elektroencefalografii i wysokorozdzielczej tomografii optycznej (ang. high-density optical tomography near-infrared spectroscopy, HD-DOT NIRS), dla celów naukowych i diagnostycznych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

W ramach swojej działalności CNS Lab zapewnia pełne wsparcie merytoryczno-techniczne w zakresie:

  • badań pilotażowych i planowania eksperymentów;
  • doboru i optymalizacji sekwencji obrazowania (sMRI, BOLD fMRI, MRS, DWI/DTI i in.);
  • opracowywania paradygmatów do badań czynnościowych (fMRI, EEG/NIRS-fMRI);
  • analizy danych (fMRI, spektroskopii, traktografii, perfuzji i in.);
  • kompleksowych badań diagnostycznych z użyciem szerokiego spektrum metod MRI.