Współpraca
z biznesem

IBIB/2

Nazwa labolatorium

CNS Lab – Środowiskowa Pracownia Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Lokalizacja:

Budynek CNS Lab ul. Krasińskiego 54-56, Warszawa (wejście od strony ul. Elbląskiej)

Nazwa aparatury:

Hiperpolaryzator SpinLab (General Electric)

Opis aparatury:

Hiperpolaryzator SpinLab produkcji General Electric umożliwiający wytwarzanie środków kontrastowych opartych na hiperpolaryzacji metodą DNP (dynamic nuclear polarisation) oraz 64 kanałowy system Neuroscan do rejestracji EEG dostosowany do pracy w polu magnetycznym o indukcji 3 T.

Wykorzystanie:

Hiperpolaryzator SpinLab umożliwia prowadzenie innowacyjnych badań z użyciem środków kontrastujących uzyskanych metodą tzw. hiperpolaryzacji metodą DNP (dynamic nuclear polarisation), jak też posiada uprawnienia do programowania i stosowania niestandardowych sekwencji akwizycji danych obrazowania rezonansu magnetycznego (Research Agreement z firmą General Electric), co stanowi znakomite podłoże do prowadzenia innowacyjnych badań w dziedzinie obrazowania MR.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

W ramach swojej działalności CNS Lab zapewnia pełne wsparcie merytoryczno-techniczne w zakresie:

  • badań pilotażowych i planowania eksperymentów;
  • doboru i optymalizacji sekwencji obrazowania (sMRI, BOLD fMRI, MRS, DWI/DTI i in.);
  • opracowywania paradygmatów do badań czynnościowych (fMRI, EEG/NIRS-fMRI);
  • analizy danych (fMRI, spektroskopii, traktografii, perfuzji i in.);
  • kompleksowych badań diagnostycznych z użyciem szerokiego spektrum metod MRI.